„Рея Фиш” ООД е създадена през 1994 година. Оттогава е управляващо дружество на приватизираното държавно дружество „Салвелинус” ЕООД, собственик на Рибовъдно стопанство - Доспат. Управител на дружеството е инженер Валери Баронов. Централният офис на фирмата се намира в София. Производствената структура е в гр. Доспат. Той се намира на 1200 метра надморска височина в района на Западните Родопи.

След приватизацията фирмата се развива от строго профилирана в угояването на пъстърва до преработка и производство на замразени, пушени, мариновани риби и рибни салати. Развива и допълнителен сегмент за изработване на нестандартно оборудване за хранително – вкусовата промишленост.

„Рея Фиш” ООД има обособена производствена структура, чийто предмет на производство е нестандартно оборудване за хранително – вкусовата промишленост. Произвежда от маси и оборудване от неръждаема стомана до високотехнологични линии за опаковане във вакуум и модифицирана среда (МАР), колачни машини, машини за чистене на миди, пълно оборудване за производство на стерилни консерви, сортировъчни автоматични линии, пароварилни и пушилни камери.